Đó là một trong những bài học lớn trên chặng đường phát triển

Đó chính là một lợi điểm lớn nữa trong chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng việc thành lập các công ty con mới để thử nghiệm mà không khiến phần còn lại của công ty có nguy cơ phải đối mặt với rủi ro hay nói cách khác là không nên để cho một đốm lửa thiêu cháy cả cánh đồng.

Chúng tôi không thể đoán trước một cách chắc chắn về phản ứng của mọi người khi chúng tôi biến họ thành những người đồng sở hữu một công ty con mới hay là nên phân các bộ phận khác của SRC thành các nhánh mới ra sao. Chúng tôi cũng không biết cách để thành lập liên doanh với các khách hành cũng như triển khai kinh doanh dịch vụ và bán lẻ, điều mà chúng tôi luôn nghĩ đến. Chúng tôi là những nhà sản xuất đơn thuần, nên sẽ có rất nhiều điều cần học một khi chúng tôi bước ra khỏi lĩnh vực kinh máy lọc nước ro doanh truyền thống của mình. Làm thế nào để có thể thích nghi được? Cần bao lâu và cái giá phải trả sẽ là gì?

Bằng nhiều cách, chúng tôi biết mình sẽ gặp không ít trở ngại khi mới bước sang những mảng kinh doanh khác. Trên thực tế, chúng tôi hy vọng là mình thực sự gặp phải chúng, bởi nếu không, chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Đó là một trong những bài học lớn trên chặng đường phát triển của chúng tôi: Bạn trưởng thành trong kinh doanh bằng việc đối mặt với các thử thách và vượt qua chúng. Mọi đột phá mà chúng tôi đạt được, mọi bước nhảy vọt mà chúng tôi thực hiện đều đến từ việc tìm đường thoát ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn và những tình thế gay go. Sự sụp đổ của International Harvester, công ty có chỉ số nợ/ vốn chủ sở hữu là 89/1; vụ việc với Dresser, các vấn đề của chính SRC, sự đối đầu của McCoy, vụ đổ bể hợp đồng với GM, việc kiếm tìm một giải pháp – tất cả đều là những bài học về kinh doanh cho chúng tôi, và chúng tôi học được rất nhiều từ chúng. 

Thông tin hữu ích liên quan đến Giải trí bạn có thể xem nhiều tại website http://dodungchome.com

Leave a Reply