Tuy nhiên, tại sao những vùng đất này lại thường có hình bậc thang?

Tuy nhiên, tại sao những vùng đất này lại thường có hình bậc thang?

Các nhà địa lí chỉ ra rằng: Hoạt động mang tính tách rời ở giữa vỏ Trái đất lúc nhanh lúc chậm, làm tăng khả năng xói mòn của sông, các vật chất trong nước như bùn đất… sẽ chìm nhiều xuống lòng sông, nếu nước ngừng hoạt động, dòng nước sẽ tiến hành hoạt động xâm thực, tích tụ ở hai bên bờ sông, hai bên bờ sông từ đó sẽ hình thành những mặt phẳng có dạng hình thang.

Theo như cách nói này thì những bậc thang càng gần sông thì độ tuổi càng ít; ngược lại, các bậc thang càng cách xa sông thì độ tuổi càng cao. Tuy nhiên, quá trình này không phải nhanh chóng mà là kết quá hoạt động của vỏ Trái đất hàng trăm triệu năm. Các nhà khoa học nắm được bí mật của những bậc thang này nên đã lợi dụng số bậc thang ở hai bên bờ sông và sự khác biệt về độ cao tương đối của chúng để tìm hiểu thêm về sự vận động của vỏ Trái đất.

Ở trên đã nói, các dòng sông trải qua thời gian dài xâm thực và tích lũy, lòng sông trở nên rộng và bằng phẳng hơn. Dưới sự ảnh hưởng của lục địa lên cao và mặt biển hạ thấp, khiến sức xâm thực của các dòng chảy này càng vinpearl premium da nang lớn, tạo ra những rãnh sông sâu và hẹp trên con đường ban đầu, khiến lòng sông sẽ cao lên so với mặt sông, hình thành một địa hình lên xuống không liên tục. 

Chủ đề Mẹ và Bé nếu bạn quan tâm có thể thường xuyên xem tại http://dodungchome.com

Leave a Reply