Viết đúng chính tả thực sự gây ấn tượng tốt

Gạch dưới chữ viết đúng chính tả trong hai từ trong ngoặc. Đối chiếu lại kết quả.

1. The team was (underfeated, undefeated).

Đội bóng không bị thua.

2. The bone will (cog, clog) the drain.

Cục xương làm nghẽn rãnh nước.

3. The feeling of (last, lust) is very powerful).

Ham muốn nhục dục rất mạnh.

4. She has (unfounded, unbounded) love for her faithful husband.

Cô có tình yêu vô bờ đối với người chồng chung thuỷ.

5. The lecture seemed to last for an (eternity, entirety).

Bài giảng dường như kéo dài không bao giờ dứt.

6. This (chester drawers, chest of drawers) is an antique.

Cái tủ com-mốt này là đồ cổ.

7. The lawyer (garnered, garnished) convincing evidence.

Ông luật sư thu thập những bằng chứng thuyết phục.

8. She had to (flee, flea) from the approaching flood.

Cô ta phải chạy trốn cơn lũ đang tiến gần.

9. The professor has started to wear (beau, bow) ties.

Vị giáo sư đã bắt đầu đeo nơ.

10. Have you ever worn a (foreign hand, four-in-hand) tie?

Bạn đã bao giò đeo cà vạt …

8.3 Viết đúng chính tả thực sự gây ấn tượng tốt

Bạn có nhận xét gì về các câu sau được trích từ các tạp chí và nhật báo mới phát hành gần đây?

Đây là tựa đề bài báo trên một tờ báo của một thành phố lớn: “The Media Is Blamed for Poor Reading Habits” (Các Phương tiện Truyền thông có lỗi trong việc làm giảm thói quen thích đọc sách báo). Media là số nhiều, nên lẽ ra phải viết là “The Media Are…”

Còn đây là một câu quảng cáo trên tờ The Rocky Mountain News : “Tom Boy Clothes Are Alright!” (Con gái mặc quần áo con trai cũng được chứ sao!) Trong phim hoạt hình “The Amazing Spiderman” (Người Nhện Siêu quần), một hộ lý hỏi, “Are you alright, sir?” (Ngài Vinpearl Condotel Ngo Quyen ổn chứ?). Tiếng Anh không có chữ alright , phải viết là all right mới đúng. 

Xem thêm bài viết trong mục Bất động sản tại website http://dodungchome.com

Leave a Reply